اسرار زندگی خودم 
 
نزدیک میشوم بوی دریا می اید
 
دور که میشوم صدای باران می اید
 
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست؟
 
لنگر بیندازم و عاشقی کنم....
 

یا چتر بردارم و دلبری کنم

 

***************

همه جا هستی …

در نوشته هایم
در خیالم
در دنیایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت، کنارم است

 

 

تاريخ جمعه 1 اسفند1393سـاعت 3:48 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦

 
باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،

آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و

یک دنیا خستگیم بگشاید ؛

هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد

بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …

روزی که دروغ میگوید ،

روزی که دیگر دوستم ندارد ،

روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد

و روزی که عاشق دیگری می شود...
تاريخ پنجشنبه 20 شهریور1393سـاعت 9:33 قبل از ظهر نويسنده دریا جونی♦

خیلی وقت است فراموش کرده ام. . .

کدامیک را سخت تر میکشم. . .؟

رنج. . .

انتظار. . .

یا نفس را. . .

 

 
گفـــــتــ: وقتـی رفتـــــــیــ ..
 
یــــــــارتــ با دیـــــــــــگری زیــر ســــــــــــــــــایـهـ اَمـ مینـشـــــستـ
 
و بـهـ تــو میخـــــنـدیـــــــــــــد |!|

تاريخ دوشنبه 9 تیر1393سـاعت 2:37 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦

 

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود... چه بی قراربودی زودتر بروی ازدلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی! من سوگوار نبودنت نیستم... من شرمسار این همه تحملم!

 **************

کاش تو تقویم روز نامرد هم داشتیم که بشه به بعضیا تبریک گفت...

 

*********

نمـــی دانم چــــرا ؟
این روزهــــا
در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم مـــی پرســــد
تـــا مــــی گویــــم:خوبــــــــم
چشمـــــانم
خیس مــــی شـــــود!

 

 

 اوج خوشبخـتی ست
وقتـی کسی بـاشد
که تـــــــ ـــــو را
آنگونــه دوست داشتـه باشـد
که دلت میـخواهــد

 

 

 

 

 

یــﮑﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ؛

 

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺧـــﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،

ﻭ ﻣﯿــــــﮕﻮﯾﺪ : ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ...

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...!

 

تاريخ چهارشنبه 31 اردیبهشت1393سـاعت 2:48 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦


تنها نشسته ام...
چای مینوشم، و بغض می کنم !
هیچکس مرا به یاد نمی آورد !
این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی !
و من ...
حتی آرزوی یکی نبودم ...

تاريخ پنجشنبه 11 اردیبهشت1393سـاعت 11:16 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦

ز ساختار دنیا اطلاعی ندارم


ولی ...

من هم دوست داشتم دنیای کسی باشم . !تاريخ سه شنبه 2 اردیبهشت1393سـاعت 10:38 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦

امروز هم مثل همه غروب های غم انگیز ،

دلم هوای تو را کرده است . بی قرار و منتظر

به تپش های درونم گوش سپرده ام . چشم هایم

به دنبال تو می گردند.

بیا که دلم تنگ است و آنچه از آسمان شهر می بارد سنگ است.

تاريخ چهارشنبه 2 بهمن1392سـاعت 11:41 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦


 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــا!!!!!!!!

خـــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــلــــــــی خـــــــــــــــستمتاريخ جمعه 27 دی1392سـاعت 12:19 بعد از ظهر نويسنده دریا جونی♦


گُفتـﮧ بودَم که اَگَر بوسـﮧ دَهـے تُوبـﮧ کُنَم

بَعد اَز این بوسـﮧ دگر هیچ گناهـے نَکُنم

بوسـﮧ دآدے چُو لَبَم اَز لَب تُو تآ بَرخآست

تُوبـﮧ کَردَم که دگر تُوبـﮧ ے بیجآ نَکنُم

204652-b783048ad4c0a36508fd497.jpg?async

تاريخ شنبه 7 دی1392سـاعت 6:8 قبل از ظهر نويسنده دریا جونی♦


ایـن مَـنَـم.... !

בֿخـتَـرﮮ بـآ نَـفَـس هـآﮮ بُـریـבֿه بُـریـבֿه

مَـرآ خـפּب بِـبـیـטּ.......

آפּآره בֿرکـפּچِـ؍ بُـن بَـستِ قَـلـبَـזּ نَـفَس نَفَس مـﮱ زَنَـזּ

פּاِنـتِظآرِ کَـسِـﮱ رآمـﮱ کِـشَـזּ کِـ؍ نـیـسـت حـפּصِـلـ؍ ﮮ کَـسـﮱ رآ نَـבֿآرَזּ کِـ؍ هَـسـت

گُـذَ شـتِـ؍ اﮮ בֿآرَזּ کِـ؍ حـآلَـזּ رآ مـﮱ گِیـرَבֿ

آیَـنـבֿه اﮮ ڪ؍ حـآلـﮱ بَـرآﮮ رِسـیـבֿنَـش نَـבֿآرَזּ

פּحـآلـﮱ ڪ؍ حـآلَـזּ رآبـ؍ هَـזּ مـﮱ زَنَـבֿ

آرﮮ زِنـבֿگـﮱ مَـטּ بـ؍ هَـمـیـטּ شیـریـنیـسـت.....

פּحـآلـا مَـטּ.......

تنها زیر  بـــــارآטּ مے ایستَم

میگویَند مــُـــב است ایـטּ روزهـــآ

عشـــــق بازے زیر بارآטּ

با اشڪ هاے ابـــــر ....

בل نِمے سوزانَم بَراے ابرے ڪﮧ اَز شِدت گِریــﮧ

بــﮧ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

בلَم بَراے خُـــــوבم مے سوزَد

كه از فِشار בلتَنگــــــے

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریـבֿه بُریـבֿه و بَند است

تاريخ شنبه 7 دی1392سـاعت 6:4 قبل از ظهر نويسنده دریا جونی♦
яima